INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

V následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti ITALIA SKI s.r.o se sídlem Ve Slatinách 688, Neratovice – Libiš, IČO: 284 69 020.

 

Zpracováváme tyto osobní údaje

Jméno a příjmení, titul, datum narození, bydliště, email, telefon, dále uchováváme emailovou komunikaci mezi klientem a naší společností. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme i u Vámi uvedených spolucestujících / dětí. Osoba, která tyto údaje za nezletilé či spolucestující osoby vyplňuje je odpovědná za správnost těchto osobních údajů a jejich vyplněním také uděluje souhlas k jejich zpracováním. 

 

Zdroje osobních informací

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, vyplněním cestovní smlouvy, vyplněním internetové poptávky, z emailové komunikace a od spolupracujících třetích stran (spolucestující, vaše cestovní agentura, zaměstnavatel).

 

Účely udělení souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smluvního vztahu a poskytnutí poptávané služby. Dále je zpracováváme pouze pro naše marketingové účely, tj. pro zaslání informací k pobytu, informací o dalších možnostech využití našich služeb (zájezdy do Livigna). Vaše osobní údaje neposkytujeme k marketingovým ani jiným účelům žádným třetím stranám.

 

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávají manuálně zaměstnanci naší firmy. Před předáním jakýchkoliv vašich osobních údajů třetím stranám je vždy s touto stranou uzavřena písemná smlouva upravující podmínky zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro jejich zpracování, jaké jsou dodržovány v naší společnosti.

 

Komu předáváme osobní údaje

Předáváme pouze osobní údaje v rozsahu nezbytně potřebném pro danou třetí osobu. Těmito spolupracujícími subjekty jsou pouze vybraní ubytovatelé a společnost zajišťující skipasy (Associazione Skipass Livigno – via Plan 245, 23030 Livigno).

 

Způsob uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme písemně i elektronicky. Cestovní smlouvy a faktury / účetnictví pro daný rok jsou uchovávány v uzamykatelné kanceláři v uzamykatelných skříních. Kancelář je v alarmem zabezpečeném rodinném domě, kam mají přístup pouze majitelé firmy a v pracovní době dvě zaměstnankyně firmy (z těchto je jedna členem rodiny a další dlouhodobou rodinnou přítelkyní). Případné návštěvy a/nebo klienti probíhají vždy za přítomnosti majitelů nebo zaměstnanců firmy. Mimo pracovní dobu je kancelář uzamčena.  Cestovní smlouvy a faktury / účetnictví z minulých let uchovávané na základě zákonné povinnosti jsou uchovávány v uzamčeném skladu přímo u rodinného domu.

Elektronicky uchovávané osobní údaje jsou zabezpečené přístupovým heslem do počítačů zaměstnanců firmy. 

 

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou zákonem případně po dobu stanovenou oprávněným zájmem správce.

 

Zákonná práva při zpracování osobních údajů

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných. Máte právo požadovat jejich opravu, výmaz bez zbytečného odkladu, máte právo na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů a na odvolání tohoto souhlasu. Máte také právo podat proti správci stížnost.

 

Způsob kontaktu s námi

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování vašich osobních údajů se na nás obracejte písemně: ITALIA SKI s.r.o, Ve Slatinách 688, Neratovice – Libiš, 277 11,  elektronicky: italiaski@italiaski.cz nebo telefonicky: 734 822 528. 

 

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou platné od 20. 4. 2018. Aktuální Informace o zpracování osobních údajů jsou uveřejněny na našich webových stránkách www.livigno.cz nebo v naší kanceláři v sídle naší společnosti.